کلیپ دستگیری و کشته شدن سارقان حرفه ای
دستگیری و کشته شدن سارقان حرفه ای

کلیپ دستگیری و کشته شدن سارقان حرفه ای

کلیپ دستگیری و کشته شدن سارقان حرفه ای شب گذشته بود که دو سارق مسلح حرفه ای وارد منزلی در حوالی میدون ونک شدند کلیپ دستگیری و کشته شدن سارقان…

ادامه خواندن کلیپ دستگیری و کشته شدن سارقان حرفه ای